Thứ năm, Ngày: 13/05/2021

LAN TỎA TÌNH YÊU HÀ NỘI QUA HỘI THI THIẾU NHI TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU SÁCH HÈ 2019

24/07/2019 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

NGUỒN: https://www.hanoi.gov.vn/web/guest/video-chitiet/-/hn-clip/143114/lan-toa-tinh-yeu-ha-noi-qua-hoi-thi-thieu-nhi-tuyen-truyen-gioi-thieu-sach.html

Số lượt xem: 1660