Thứ năm, Ngày: 25/04/2024
 • NHIỀU CÁCH LÀM HAY TRONG PHONG TRÀO PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Hàng năm, nhằm tạo cơ hội cho các thủ thư gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những hoạt động nổi bật tại đơn vị mình trong phát triển văn hóa đọc, Thư viện Hà Nội thường tổ chức giao lưu, tọa đàm về phát triển văn hóa đọc. Được sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, sự nỗ lực của thủ thư, nhiều hoạt động thực tế với những cách làm hay tại các thư viện đang lan tỏa…

Sách nói cho người khiếm thị
Thư mục sách mới
Giới thiệu sách Địa chí
Giới thiệu sách hay, sách mới
Thư mục chuyên đề
 • 07/2022/QH15
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
 • 17/2023/NĐ-CP
  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
 • 3815/QĐ-BVHTTDL
  Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện
 • 05/2022/TT-BVHTTDL
  Thông tư Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
 • 02/2022/TT-BVHTTDL
  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện