Thứ hai, Ngày: 28/11/2022
- Giờ mở cửa: 8h.00 - 17h.00 hàng ngày
- Nội quy thư viện.
- Thủ tục làm thẻ.
- Bản đồ.
 • HÀ NỘI: KHỞI CÔNG DỰ ÁN “TÁI TẠO THƯ VIỆN CÔNG CỘNG NĂM 2021-2022”

  HNP - Ngày 5/11, tại Thư viện Hà Nội, dự án “Tái tạo Thư viện công cộng năm 2021 - 2022” đã chính thức khởi công. Dự án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tài trợ, ủy quyền cho tổ chức COPION thực hiện. Tham dự Lễ khởi công có đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở. Về phía Hàn Quốc có ông Kim Jea-Chul, Trưởng đại diện Văn phòng tổ chức COPION tại Việt Nam.

Sách nói cho người khiếm thị
Thư mục sách mới
Giới thiệu sách Địa chí
Giới thiệu sách hay, sách mới
Thư mục chuyên đề
 • 05/2022/TT-BVHTTDL
  Thông tư Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
 • 02/2022/TT-BVHTTDL
  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện
 • 09/2021/TT-BVHTTDL
  Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • 206/QĐ-TTg
  Quyết định Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
 • 05/2020/TT-BVHTTDL
  Thông tư Quy định về đánh giá hoạt động thư viện